Ladacznica

Czysto typograficzne projekty to coś co zawsze przyciągało moją uwagę. Na prośbę autorki, postanowiłem podzielić się z Wami jedną z tego typu prac.

Ladacznica to projekt, którego autorką jest studentka grafiki Weronika Rafa a który dotyczy kobiecości i postaw seksistowskich. Zrealizowany został on jako książka ale wystawiany jest także w formie plakatów.

Poniżej klika słów od autorki, która wyjaśnia czym jest projekt i jak doszło do jego realizacji.

Enjoy!

Projekt powstał jako zaliczenie semestralne w pracowni Liternictwa i Typografii, w Gdańskiej ASP.
Książka porusza tematy z zakresu psychologii rodzaju, zwłaszcza stereotypowego postrzegania kobiecości. Główną teorią, która służyła za inspirację do treści projektu, jest teoria ambiwalentnego seksizmu P.Glick i S.Fiske, którą poznałam podczas wykładów Męskość i Kobiecość w Relacjach Społecznych, na Uniwersytecie Gdańskim. Zarówno w tej teorii, jak i w całym typograficznym projekcie, występuje podział na 2. Chciałam tym podkreślić charakterystyczne skrajne myślenie (czarno-białe), które obecne jest przy stereotypizacji i wszelkich podziałach.

Tytułowa LADACZNICA jest zaprezentowana dwuznacznie. Z początku może się wydawać, że jest to określenie pejoratywne, ale w rzeczywistości słowo to sprowadza się raczej do etykietki, jaka przypada niektórym kobietom (tym, które nie podporządkowują się do tradycyjnej kobiecej roli i przejawiają stereotypowo męskie cechy, takie jak sprawczość, chęć rywalizacji, pewność siebie). Skrajnym przeciwieństwem LADACZNICY jest Madonna – kobieta uległa, grzeczna i tradycyjnie kobieca. W rzeczywistości żadna z tych kobiet nie istnieje, ponieważ przedstawiają jedynie wyobrażone, skrajne archetypy.

Dużą inspiracją były dla mnie również postawy wobec męskości i wymagania jakie stawiane są dzisiejszym mężczyznom.

Jeśli chodzi o design, projektowałam książkę w oparciu o tekst i treści, jakie czytałam. Już od początku jej oglądania obecna jest dwuznaczność – książkę otwieramy z 2 stron. Część biała dotyczy historycznego znaczenia kobiecości oraz opisu naukowego teorii – tematy bardziej neutralne. Część czarna mówi o seksualności i przemocy rodzajowej, a więc porusza wątki bardziej kontrowersyjne. Jeżeli chodzi o strony, praktycznie każda opiera się na innym layoucie, który w każdym przypadku ma odnosić się do treści, jaką zawiera. Tym, co łączy poszczególne strony, są użyte kolory: czerń i biel oraz font: futura.

Poza wykorzystaniem kontrastowych barw, ważną część projektu stanowią strony z nowo stworzonymi, dwuznacznymi słowami, np. czysdość, muległość, urzeczony, gopanowanie.

Pomysł na cały projekt przyszedł mi całkiem naturalnie :) Tematy, które zostały opisane, miały być głównym szkieletem mojej magisterki z psychologii, więc te zagadnienia są mi bardzo bliskie.

0
Opublikowano 2013-04-21. Autor K100
Brak komentarzy